Στοιχεία κράτησης

Επιλέξτε της λεπτομέρειες της επιθυμητής κράτησής σας

Τιμή με βάση 2 ενήλικες

Επιλέξτε τα δωμάτια που θέλετε
Διαθέσιμα δωμάτια
Δεν υπάρχουν δωμάτια που να ικανοποιούν τα κριτήρια που θέσατε
 
Επιλεγμένα δωμάτια
Δεν έχουν επιλεχθεί δωμάτια
Τα στοιχεία σας
Ανάλυση χρέωσης

νύχτα (ες) ανά διανυκτέρευση

 

Συνολική Τιμή
Children
Φόρος Διαμονής : Ανά διανυκτέρευση (0.5)
Extra Services

Τελική Χρέωση:
Κατάθεση 30%
Υπόλοιπο (μετά την πληρωμή της κατάθεσης)